Login    Register    23. lipnja 2024.     Search  

 korakpokorak.jpg

 

 

Kodeks ponašanja      

KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA UDRUGE - Download PDF

Ovim Kodeksom reguliraju se obveze članova Udruge Futura daj šapu prema Udomiteljima, građanima koji traže pomoć Udruge, prema članovima Udruge i vanjskim suradnicima, prema sebi i prema Udruzi:


Obveze članova Udruge prema Udomitelju:

Predsjednik može ovlastiti člana Udruge ili drugog volontera da potpiše Ugovor o udomljenju.


Član Udruge:
 • dužan je u ime Udruge sklopiti s Udomiteljem Ugovor o udomljenju,
 • pruža priliku Udomitelju i daje mu dovoljno vremena da pročita Ugovor prije potpisivanja istog,
 • Udomitelju skreće posebnu pažnju na Opće uvjete udomljenja koji su sastavni dio Ugovora,
 • upućeno tumači Ugovor i Opće uvjete,
 • daje Udomitelju Upute o držanju životinje,
 • redovito se raspituje za životinju ali tako da ne uznemirava Udomitelja i o tome izvještava Predsjednika Udruge,
 • čuva privatne podatke Udomitelja,
 • ne procjenjuje Udomitelja na temelju spola, rase, religije, nacionalnosti ili socijalnog statusa,
 • uvažava Udomitelja te prihvaća kao vrijedan svaki njegov napor i trud oko udomljene životinje,
 • pristojno se ponaša i ne prijeti Udomitelju, ne vrijeđa ga i ne daje negativne sudove u njegovom prisustvu ili odsustvu,
 •  o pozitivnim stvarima govori javno, a o negativnim izvan Udruge razgovara isključivo s Udomiteljem nasamo.


Obveze članova Udruge prema građanima koji traže pomoć Udruge:

 • uvijek se odaziva na poziv građana i upućeno objašnjava koje su mogućnosti da Udruga pomogne i što građanin može učiniti sam,
 • istupa u javnosti samo s provjerenim informacijama,
 • uvijek se konzultira s tijelima Udruge o načinu istupanja u javnosti,
 • nikad ne odbija pomoći ozlijeđenoj životinji,
 • obavještava tijela Udruge o svakom neprimjerenom postupanju sa životinjom, bilo da je tome svjedočio ili su mu to prijavili građani.


Obveze članova Udruge prema sebi:

 • stalno radi na vlastitom obrazovanju i usavršavanju,
 • traži stručnu pomoć,
 • aktivno sudjeluje na seminarima i radionicama koje organizira Udruga,
 • stalno nastoji razvijati vlastitu radnu kulturu, primjeren rječnik i ponašanje u komunikaciji,
 • uredno i primjereno se odijeva u situacijama u kojima predstavlja Udrugu; primjerena odjevenost podrazumijeva odjeću koja je u ovom dijelu svijeta prihvaćena kao odjeća za susrete s ljudima na poslu; ovo znači da ne može javno istupati u opremi za sport ili boravak na plaži,
 • interesira se i upućen je u organizaciju Udruge; traži pročitati Statut, Kodeks, Pravilnike i ostale akte Udruge i želi znati o svim djelatnostima Udruge i sam se brine da je uvijek dobro obaviješten o radu Udruge.


Obveze članova Udruge prema članovima Udruge i vanjskim suradnicima:
 • uvažava i poštuje članove Udruge i vanjske suradnike i pristojno se ponaša,
 • traži svu stručnu pomoć od tijela Udruge kako bi profesionalno i upućeno mogao komunicirati s članovima Udruge, vanjskim suradnicima i građanima koji traže pomoć Udruge,
 • uvažava dogovore, datume i rokove, te u slučaju nemogućnosti poštivanja istih pravodobno izvještava i navodi razlog i rok do kada će ta nemogućnost trajati,
 • poštuje odluke,
 • u slučaju nejasnoća odmah traži dodatna objašnjenja,
 • rado daje članu Udruge ili suradniku sva potrebna objašnjenja u vezi posla kojim se bavi ili o djelovanju Udruge; u slučaju da se ne osjeća kompetentnim, osobu koja traži informaciju upućuje kome se treba obratiti,
 • obavijesti o tome što se u vezi s poslom događa redovito i u najkraćem roku dostavlja tijelima Udruge kako bi se pravodobno reagiralo; ovo se odnosi i na pozitivne i na negativne pojave i događaje; najveću hitnost u obavještavanju zahtjeva svjedočeno ili prijavljeno neprimjereno postupanje sa životinjom, kada životinja strada u nesreći i obavijesti o životinjama koje lutaju,
 • pridržava se pravila rada u timu i rado sudjeluje u timskom radu; odgovoran je za sebe i ostale članove tima,
 • uvijek je pripremljen za aktivnosti kojima se bavi i za sastanke i sjednice Udruge,
 • korektan je; ovo znači da uvijek barata činjenicama, a ne impresijama i da ne etiketira,
 • temeljit je u poslovima koje obavlja,
 • kritiku na rad uvijek prima pozitivno, a ne osobno; otvoren je za prijedloge i učenje; fleksibilan je i tolerantan; uvažava tuđe mišljenje i uvijek daje konstruktivnu povratnu informaciju,
 • najmanje jednom tjedno se javlja tijelima Udruge radi razgovora o poslovima vezanim za Udrugu; uvijek je dostupan tijelima Udruge i javlja se na telefon i pismene pozive, te odmah javlja promjenu telefona ili adrese stanovanja.


Obveze članova Udruge prema Udruzi:

 • redovito sudjeluje na zasjedanjima tijela Udruge kojih je član; sudjeluje aktivno te svojim obrazloženim stavovima pridonosi donošenju odluka,
 • nakon što izvijesti o nekom problemu te dogovori načine rješavanja istog daje pravodobno povratnu informaciju je li rješenje bilo adekvatno,
 • savjesno obavlja aktivnosti koje je naveo da će obavljati prilikom prijema u članstvo,
 • poštuje procedure utvrđene Statutom i drugim aktima Udruge,
 • u slučaju nejasnoća odmah traži dodatna objašnjenja,
 • traži sve upute za rad,
 • odnosi se lojalno prema Udruzi, članovima i suradnicima te nastoji pozitivno riješiti nastale probleme i tako što poštuje identitet (ugled, dobar glas, image, ono kako drugi vide Udrugu) i strategiju (načine i procedure kojima se ostvaruju ciljevi) Udruge; poštuje kulturu Udruge (procedure i načine kojima se obavljaju određeni poslovi); kao član Udruge i privatno uvijek izražava stav Udruge prema kojem se Udruga snažno protivi lovu, borbama pasa i eutanaziji životinja; podržava eutanaziju životinja  samo u slučajevima kad je životinja neizlječivo bolesna i zbog toga pati;
 • čuva ugled Udruge i tako što čuva čistoću grada i uvijek počisti za životinjom koju je izveo u šetnju,
 • pisanim i drugim materijalima služi se za svrhu kojoj su ti materijali namijenjeni, te interne dokumente Udruge čuva od uvida neovlaštenih osoba,
 • materijalima i programima Udruge služi se za privatne svrhe samo u dogovoru i uz pismenu dozvolu Predsjednika Udruge.
 • čuva imovinu Udruge,
 • nastoji u svakoj prilici predstaviti Udrugu u pozitivnom svjetlu.

Ovaj Kodeks prihvatila je Skupština Udruge na Osnivačkoj Skupštini održanoj 13.11.2004. i može se mijenjati odlukom Skupštine, a u cilju boljeg ostvarivanja ciljeva Udruge.


Dosadašnji rad Kodeks ponašanja Kontakt
Copyright 2006 by Futura    Privacy Statement