Login    Register    23. lipnja 2024.     Search  

 korakpokorak.jpg

 

 

O nama      

'Futura daj šapu', udruga za zaštitu životinja osnovana je 2004. godine u cilju sprečavanja nehumanog postupanja prema životinjama te razvijanja svijesti o odgovornosti ljudi prema njima.

Program Udruge obuhvaća humano smanjivanje broja pasa i mačaka lutalica u gradu Zagrebu, financiranjem kastracija i udomljavanjem napuštenih životinja.

Edukacijom ljudi, usmjerenom prvenstveno na razvijanje svijesti o odgovornosti prema životinjama, Udruga dugoročno nastoji riješiti problem napuštanja, mučenja i uništavanja životinja koje žive uz čovjeka i koje urbanog čovjeka upućuju na pozitivan odnos prema prirodi i vrijednostima koje u njoj treba čuvati.

Udruga nema sklonište pa do konačnog udomljenja životinje čuvaju članovi i volonteri u svojim stanovima, a neke su životinje na plaćenom smještaju. Financiranje hrane, liječenja i smještaja  predstavlja najveći problem. Udruga se bavi edukacijom ljudi putem radionica, plakata, letaka, interneta i organiziranjem sportskih događaja. Udruga surađuje s istovrsnim i sličnim organizacijama u Hrvatskoj. Udruga osigurava materijalna sredstva za kastracije, liječenja, cijepljenja, prehranu i čuvanje životinja do udomljenja, te traži udomitelje napuštenim životinjama. Navedene djelatnosti Udruga ostvaruje temeljem vlastitih programa i projekata.

 

Djelatnostima Udruge nastoji se postići sljedeće ciljeve:

  • razvijanje svijesti o odgovornosti prema životinjama i humanom postupanju s njima,
  • razvijanje pozitivnog odnosa čovjeka prema ljudima, prirodi i vrijednostima koje u njoj treba čuvati,
  • humano smanjivanje broja napuštenih životinja naročito u urbanoj sredini,
  • briga za napuštene životinje,
  • sprečavanje zlostavljanja životinja,
  • promoviranje ideje prihvaćanja različitosti kao puta prema nenasilnom društvu,
  • razvijanje kulture brige za slabe, nemoćne, odbačene, bolesne, nezaštićene i neprihvaćene životinje,
  • spašavanje stradalih životinja.

"Sigurni smo da sve ničije životinje negdje čekaju njihovi idealni ljudi i da ljude čekaju njihovi idealni ljubimci, samo se moraju sresti."

FuturaLogo.gif
 

 

Novosti O nama Tražim dom Priče Upute o držanju životinja Volonteri Projekti i akcije Glasnik on-line Kako pomoći? Prijatelji Future Donatori Mali dućan Istraživanje - stavovi javnosti Odgoj pasa i mačaka
Copyright 2006 by Futura    Privacy Statement