Login    Register    23. lipnja 2024.     Search  

 korakpokorak.jpg

 

 

Tražim dom      
Maxic Gang Zašto ljudi žele imati kućne ljubimce, a onda ih napuštaju? Zbog čega ih najprije prihvate kao članove svojih obitelji, odane prijatelje, a onda ih odbacuju, izdaju? A oni, zbunjeni, razočarani, tužni lutaju ulicama gradova i šumskim putevima i unatoč svemu ne gube vjeru u nas ljude.

Udruga Futura daj šapu je u sedam godina postojanja udomila oko 900 životinja. Životinje udomljene iz udruge Futura daj šapu su osigurane Ugovorom o udomljenju koji se potpisuje prilikom preuzimanja životinje. Udruga ima pravo nenajavljeno obići udomitelja i provjeriti pridržava li se Ugovora koji je potpisao. U slučaju da udomitelj ne poštuje Opće uvjete Ugovora, Udruga ima pravo oduzeti životinju, što je do sada učinila pet puta.

Ugi Udomitelj se obavezuje da psa neće držati na lancu, u boksu ili na bilo koji način izoliranog od ljudi, te da ga neće koristiti u lovu ili borbama pasa. Također, da će brinuti o zdravlju, prehrani i ponašanju životinje koju je udomio. Udruga uvijek stoji na raspolaganju Udomitelju kad ima pitanja vezana za udomljenu životinju. Udrugu Futura daj šapu od 2006. godine (s iznimkom 2010.godine) sufinancira Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo Zagreb u dijelu kastracija, cijepljenja i mikročipiranja pasa. Za razliku od proteklih godina, ove godine Udruga nije dobila sredstva za mačke.

Udruga garantira čuvanje privatnih podataka udomitelja prema njegovoj želji, osim ako udomitelj krši Ugovor ili važeće zakone u RH.
Prije donošenja odluke o uzimanju kućnog ljubimca, razmislite možete li biti odgovoran vlasnik kućnog ljubimca i jeste li svjesni da:

 • pas ili mačka mogu živjeti 15 - 20 godina
 • životinja nije čovjek
 • ni ljudi niti životinje više ne žive 'prirodno'
 • su životinje emocionalna bića?

Razmislite možete li se jednog dana naći u grupi ljudi koji opravdavaju ove razloge napuštanja životinje:

 • Malo smo se poigrali, narastao je, to je previše za nas.
 • S njim se treba baviti više nego smo mislili.
 • Idemo na godišnji odmor i nemamo kud s njim.
 • Sparila se i/ili ne podržavam kastraciju
 • Uzeli smo životinju za dijete, dijete je izgubilo interes.
 • Bolestan je.
 • Treba ga cijepiti.
 • Skuplje je imati životinju nego smo mislili.
 • Pravi štetu po kući, vrtu.
 • Ne sviđa mi se više. Sad bih drukčijeg.
 • Selim se, ženim se, stiglo je dijete.
 • Ukućani su protiv držanja životinje - ne mogu izdržati pritisak.
 • Postao je agresivan, ne sluša, bježi.
 • Vlasnik mu je u bolnici/umro i mi se ne želimo brinuti za psa.
 • Pas kolje kokoši, naganja mačke, laje  / mačka mijauče noću, susjedi se bune.
 • Ne razumijem što hoće ova životinja.

Ako opravdavate najmanje jedan od ovih razloga, bolje je da ne nabavljate kućnog ljubimca. Ako ne opravdavate ove razloge, onda je Vaš stav da se životinju ne smije napustiti, spremni ste brinuti o njezinoj sigurnosti, zdravlju, odgoju, odgovorno brinuti da ne ugrožava okolinu, da je socijalizirana i napokon, da je voljena. Time smatrate svog kućnog ljubimca članom obitelji.

U tom slučaju, ovdje možete potražiti svog budućeg kućnog ljubimca.

Sretno!

Opći uvjeti ugovora o udomljavanju - psi      
         OPĆI UVJETI
                                  UDOMLJENJA ŽIVOTINJE
 
1.    Udomiteljem se smatra osoba koja je potpisala Ugovor o udomljenju i pridržava se Općih uvjeta.
2.    Ugovorne stranke imaju pravo raskinuti Ugovor ako se jedna od stranaka ne pridržava Ugovora i/ili Općih uvjeta.
3.    Udruga ima pravo raskinuti Ugovor ako se Udomitelj ne pridržava dogovora o smještaju i/ili neprimjereno postupa sa psom i to ako ga:
 
a) drži na lancu                                          
b) ne štiti od hladnoće i vrućine
c) muči, tuče, ozljeđuje                              
d) koristi u borbama pasa
e) nedovoljno i neprikladno hrani                 
f) muči žeđu
g) ne izvodi redovito u šetnju                                   
h) drži izoliranu od ljudi
i) ne nastoji socijalizirati                              
j) koristi u lovu
 
4.   Udomitelj je dužan dati kastrirati psa ako već prije nije kastriran osim ako je zbog zdravstvenih razloga drukčije dogovoreno s Udrugom. 
5.     Udomitelj je dužan liječiti psa u slučaju bolesti, te je cijepiti protiv bjesnoće u skladu s čl. 17 Zakona o veterinarstvu (NN 70/97) 
6.     Udomitelj je suglasan da članovi Udruge mogu nenajavljeno doći provjeriti pridržava li se ovaj Ugovora i Općih uvjeta.
7.     Udruga se obvezuje i ima pravo redovito se raspitivati o udomljenom psu.
8.     Udruga je dužna obavijestiti Udomitelja o njoj poznatom zdravstvenom stanju, temperamentu i navikama psa kojeg daje na udomljenje.
9.     U slučaju namjernog ozljeđivanja, te mučenja ili ubijanja psa Udomitelj snosi svaku prekršajnu i krivičnu odgovornost.
10.   Udomitelj ne smije dati eutanazirati psa bez znanja Udruge.
11.   U slučaju smrti psa, udomitelj je dužan odmah obavijestiti Udrugu.
12.   Udruga ne nadoknađuje nikakve nastale troškove niti snosi troškove materijalne ili druge štete koju pas počini nakon potpisivanja Ugovora o udomljenju.
13.   Udruga je dužna dati Udomitelju Upute o postupanju sa psom.
14.   Udruga je na raspolaganju Udomitelju kada god ima pitanja vezana za psa kojeg je udomio.
15.   U slučaju da Udomitelj ne može više zadržati psa, dužan je o tome odmah obavijestiti Udrugu i ne može ga dati drugom udomitelju bez suglasnosti Udruge.
16.   Ako Udomitelj odluči vratiti psa Udruzi, a u slučaju da ga Udruga ne može odmah preuzeti, isti se obvezuje da će pričuvati psa najmanje tri tjedna kako bi Udruga imala vremena naći smještaj, te da će za sljedeća dva tjedna podmiriti troškove čuvanja psa osim ako drugačije nije dogovoreno s Udrugom.
17.   Udomitelj je dužan obavijestiti Udrugu o promjeni adrese stanovanja/prebivališta.
18.   Udruga jamči čuvanje privatnih podataka Udomitelja prema njegovoj želji.
19.   U slučaju spora koji ugovorne stranke ne bi mogle sporazumno riješiti, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.
 
Ovi Opći uvjeti sadrže ukupno 19 (devetnaest) točaka i obvezni su za obje ugovorne stranke koje su ih kao takve i prihvatile prema Članku 3. Ugovora o udomljenju životinje.
 
 
_________________________
Predsjednica Udruge
Opći uvjeti ugovora o udomljavanju - mačke      
                                          
                              OPĆI UVJETI
                                                      UDOMLJENJA ŽIVOTINJE
 
1.     Udomiteljem se smatra osoba koja je potpisala Ugovor o udomljenju i pridržava se Općih uvjeta.
2.     Ugovorne stranke imaju pravo raskinuti Ugovor ako se jedna od stranaka ne pridržava Ugovora i/ili Općih uvjeta.
3.     Udruga ima pravo raskinuti Ugovor ako se Udomitelj ne pridržava dogovora o smještaju i/ili neprimjereno postupa s mačkom i to ako je:
a)     ne štiti od hladnoće i vrućine
b)     muči, tuče, ozljeđuje                           
c)     nedovoljno i neprikladno hrani               
d)     muči žeđu        
e)     drži izoliranu od ljudi

f)      drži u nehigijenskim uvjetima

 

4.   Udomitelj je dužan dati kastrirati mačku ako već prije nije kastrirana osim ako je zbog zdravstvenih razloga drukčije dogovoreno s Udrugom

5.     Udomitelj je dužan liječiti mačku u slučaju bolesti.

6.     Udomitelj je suglasan da članovi Udruge mogu nenajavljeno doći provjeriti pridržava li se ovaj Ugovora i Općih uvjeta.

7.     Udruga se obvezuje i ima pravo redovito se raspitivati o udomljenoj mački.

8.    Udruga je dužna obavijestiti Udomitelja o njoj poznatom zdravstvenom stanju mačke koju daje na udomljenje.

9.    U slučaju namjernog ozljeđivanja, te mučenja ili ubijanja mačke Udomitelj snosi svaku prekršajnu i krivičnu odgovornost.

10.   Udomitelj ne smije dati eutanazirati mačku bez znanja Udruge.

11.   U slučaju smrti mačke, udomitelj je dužan odmah obavijestiti Udrugu.

12.   Udruga ne snosi troškove materijalne ili druge štete koju mačka počini nakon potpisivanja Ugovora o udomljenju.

13.   Udruga je dužna obavijestiti Udomitelja o njoj poznatom temperamentu i navikama mačke koju daje na udomljenje.

14.   Udruga je dužna dati Udomitelju Upute o postupanju s mačkom.

15.   Udruga je na raspolaganju Udomitelju kada god ima pitanja vezana za mačku koju je udomio.

16.  U slučaju da Udomitelj ne može više zadržati mačku, dužan je o tome odmah obavijestiti Udrugu i ne može je dati drugom udomitelju bez njene suglasnosti. Ako Udruga nije u mogućnosti odmah prihvatiti mačku, Udomitelj je dužan držati mačku najmanje tri tjedna kako bi Udruga imala vremena potražiti drugi smještaj, te je dužan platiti za sljedeća dva tjedna čuvanje mačke ako nije drukčije dogovoreno s Udrugom.

17.   Udomitelj je dužan obavijestiti Udrugu o promjeni adrese stanovanja/boravka.

18.   Udruga jamči čuvanje privatnih podataka Udomitelja prema njegovoj želji.

19.  U slučaju spora koji ugovorne stranke ne bi mogle sporazumno riješiti, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 

      Ovi Opći uvjeti sadrže ukupno 19 (devetnaest) točaka i obvezni su za obje ugovorne stranke koje su ih kao takve i prihvatile prema Članku 3. Ugovora o udomljenju životinje.

 

 

______________________

Predsjednica Udruge

Novosti O nama Tražim dom Priče Upute o držanju životinja Volonteri Projekti i akcije Glasnik on-line Kako pomoći? Prijatelji Future Donatori Mali dućan Istraživanje - stavovi javnosti Odgoj pasa i mačaka
Copyright 2006 by Futura    Privacy Statement